12 January 2010

[續上集] 搵搵搵

繼星期六洪小姐同 Eunice 行0左好多間鋪頭之後,星期日就輪到我接力喇。3 時出發,行了好幾個小時尖沙咀,之後再轉戰銅鑼灣,用盡九牛二虎之力終於擊退了該十幾間鋪頭。

行到腳都爛,洪小姐都仲係未決定揀邊間。

其實我又真係覺得差唔多囉,咪就係 "白色 = 婚紗 ; 有顏色0既咪就係晚裝囉" SO SIMPLE ..... 不過 ...... 妳要揀耐我咪就0下你囉,好無 ? 費事你到時後悔賴我。OK ?

喂 ..... 除0左睇你0既婚紗之外,麻煩你 ....... 打去問埋 Cebu package 啦,仲有無幾多日咋小姐 ~ 成日只係 single task ...... 你話你打電話去問0架開初0個時 ...... 至多我打去搵 Josephine 喇 (唔係 Joseph)

By Roger

No comments: